Actueel

08/04
Uitreiking Fair Play prijs aan De Voorde (Voetbaltoernooi!)

09/04
Gasten uit Soedan

11/04
14.00 onder Carillon! Sst!

14/04
Oefenen voor de Lawei!

15/04
Slotmanifestatie Imena in de Lawei

20/04
Week koningsspelen

27/04
Koningsdag; alle kinderen zijn vrij van school.

02/05
Meivakantie (t/m 10/05)

12/05 Volgende nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze basisschool De Voorde

 

 

Beste bezoeker,

Welkom op de site van De Voorde!

De OPEN DAG van Brede School DE DRAIT op 18 maart j.l was een groot succes.
Er waren tal van activiteiten te doen waar een kleine bijdrage voor werd gevraagd voor stichting EDUCAIDED!

Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en onderwijs. Kennis is blijvend en geeft kansen voor een betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging dat concrete projecten, transparantie en intensieve samenwerking met partnerorganisaties ter plaatse leiden tot resultaat. In Nederland werken vrijwilligers die middels acties fondsen werven en voorlichting geven op scholen.

De VOORDE heeft op deze avond een bedrag van €777,99 opgehaald voor dit goede doel!
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen!!
 

Nieuwsgierig naar deze bijzondere school? Kijk rond en kom tot de conclusie dat een afspraak voor een nadere kennismaking een héle goede vervolgstap zal zijn.

We zien u graag!

Met vriendelijke groet,
Team De Voorde

 

 

 


Website PCBO Smallingerland

 
 
De Voorde is 1 van de 13 scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Smallingerland. 

 
 

Ons adres is:

Flevo 186
9204JT Drachten
Tel: 0512-545344

 
mail    |    colofon    |    disclaimer